<![CDATA[אגודת הסטודנטים]]>Mon, 18 Sep 2017 12:42:04 +0300Mon, 18 Sep 2017 12:42:04 +0300http://www.agudatmishpatim.022.co.il/1800<![CDATA[ללשכת שרת המשפטים דרוש/ה סטודנט/ית (פורסם 17.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1932148AR_1932148Sun, 17 Sep 2017 19:30:54 +0300<![CDATA[ללשכת שרת המשפטים דרוש/ה סטודנט/ית (פורסם 17.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1932147AR_1932147Sun, 17 Sep 2017 19:30:33 +0300<![CDATA[ללשכת שרת המשפטים דרוש/ה סטודנט/ית (פורסם 17.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1932146AR_1932146Sun, 17 Sep 2017 19:30:05 +0300<![CDATA[משרת סטודנט/ית באגף מערכות מידע (פורסם 17.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1932145AR_1932145Sun, 17 Sep 2017 19:27:49 +0300<![CDATA[ משרת סטודנט/ית באגף מערכות מידע (פורסם 17.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1932142AR_1932142Sun, 17 Sep 2017 19:25:56 +0300<![CDATA[משרת סטודנט במשרד יגאל ארנון ושות' בירושלים (פורסם 17.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1931823AR_1931823Sun, 17 Sep 2017 13:31:44 +0300<![CDATA[משרת סטודנט במשרד יגאל ארנון ושות' בירושלים (פורסם 17.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1931818AR_1931818Sun, 17 Sep 2017 13:31:15 +0300<![CDATA[משרת סטודנט משפטית לדוברי ערבית במשרד עו״ד עלא עזאיזה (פורסם 10.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1927015AR_1927015Sun, 10 Sep 2017 18:06:46 +0300<![CDATA[ משרת סטודנט משפטית לדוברי ערבית במשרד עו״ד עלא עזאיזה (פורסם 10.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1927014AR_1927014Sun, 10 Sep 2017 18:06:18 +0300<![CDATA[משרת סטודנט משפטית לדוברי ערבית במשרד עו״ד עלא עזאיזה (פורסם 10.09.17)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1927010AR_1927010Sun, 10 Sep 2017 18:04:51 +0300<![CDATA[משרת סטודנט בלשכת נשיאת בית המשפט העליון (פורסם: 7.9)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1924660AR_1924660Thu, 07 Sep 2017 13:42:31 +0300<![CDATA[משרת סטודנט בלשכת נשיאת בית המשפט העליון (פורסם: 7.9)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1924657AR_1924657Thu, 07 Sep 2017 13:42:04 +0300<![CDATA[משרת סטודנט בלשכת נשיאת בית המשפט העליון (פורסם: 7.9)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1924655AR_1924655Thu, 07 Sep 2017 13:41:04 +0300<![CDATA[משרת סטודנט במשרד עורכי דין העוסק בדיני נזיקין, עדיפות לדוברי ערבית (פורסם: 27.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1917747AR_1917747Sun, 27 Aug 2017 22:20:41 +0300<![CDATA[משרת סטודנט במשרד עורכי דין העוסק בדיני נזיקין, עדיפות לדוברי ערבית (פורסם: 27.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1917745AR_1917745Sun, 27 Aug 2017 22:19:31 +0300<![CDATA[לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן דרוש/ה סטודנט/ית במחלקה הבינלאומית (פורסם: 17.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1914714AR_1914714Thu, 17 Aug 2017 11:17:24 +0300<![CDATA[לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן דרוש/ה סטודנט/ית במחלקה הבינלאומית (פורסם: 17.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1914712AR_1914712Thu, 17 Aug 2017 11:16:32 +0300<![CDATA[לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן דרוש/ה סטודנט/ית במחלקה הבינלאומית (פורסם: 17.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1914711AR_1914711Thu, 17 Aug 2017 11:15:41 +0300<![CDATA[הדרכת סיורים וסדנאות לתלמידים בבית המשפט העליון (פורסם: 8.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1913149AR_1913149Tue, 08 Aug 2017 16:12:04 +0300<![CDATA[משרת סטודנט בלשכה המשפטית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (פורסם: 7.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912893AR_1912893Mon, 07 Aug 2017 10:42:01 +0300<![CDATA[משרת סטודנט בלשכה המשפטית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (פורסם: 7.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912892AR_1912892Mon, 07 Aug 2017 10:37:48 +0300<![CDATA[טרום התמחות בקניין רוחני ובפטנטים (פורסם: 6.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912751AR_1912751Sun, 06 Aug 2017 11:46:06 +0300<![CDATA[טרום התמחות בקניין רוחני ובפטנטים (פורסם: 6.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912750AR_1912750Sun, 06 Aug 2017 11:45:28 +0300<![CDATA[ללשכה המשפטית בהנהלת בתי המשפט דרוש/ה: סטודנט/ית למשפטים עם זיקה למשב"ל (פורסם: 2.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912345AR_1912345Wed, 02 Aug 2017 12:43:02 +0300<![CDATA[משרה במחלקת תביעות בלשכה המשפטית בהנהלת בתי המשפט (פורסם 2.8)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912342AR_1912342Wed, 02 Aug 2017 12:40:42 +0300<![CDATA[ טרום התמחות בקסטודיה די טרה סנטה ירושלים (פורסם: 20.7)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910534AR_1910534Thu, 20 Jul 2017 11:46:29 +0300<![CDATA[טרום התמחות בקסטודיה די טרה סנטה ירושלים (פורסם: 20.7)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910524AR_1910524Thu, 20 Jul 2017 11:37:05 +0300<![CDATA[טרום התמחות בקסטודיה טרה סנטה בירושלים (פורסם: 20.7)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910521AR_1910521Thu, 20 Jul 2017 11:29:32 +0300<![CDATA[משרת טרום התמחות במשרד ותיק בירושלים (פורסם: 19.7)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910366AR_1910366Wed, 19 Jul 2017 11:48:25 +0300<![CDATA[משרת טרום התמחות במשרד ותיק בירושלים (פורסם: 19.7)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910365AR_1910365Wed, 19 Jul 2017 11:47:17 +0300<![CDATA[משרות סטודנט חדשות במשרד המשפטים]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910294AR_1910294Tue, 18 Jul 2017 17:18:47 +0300<![CDATA[משרות סטודנט חדשות במשרד המשפטים]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910293AR_1910293Tue, 18 Jul 2017 17:18:21 +0300<![CDATA[משרות סטודנט חדשות במשרד המשפטים]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910292AR_1910292Tue, 18 Jul 2017 17:17:52 +0300<![CDATA[ללשכה המשפטית של שירות התעסוקה הישראלי דרוש/ה סטודנט/ית למשפטים (פורסם: 17.7)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910144AR_1910144Mon, 17 Jul 2017 15:36:14 +0300<![CDATA[ללשכה המשפטית של שירות התעסוקה הישראלי דרוש/ה סטודנט/ית למשפטים (פורסם: 17.7)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910143AR_1910143Mon, 17 Jul 2017 15:27:24 +0300<![CDATA[ללשכה המשפטית בהנהלת בתי המשפט דרוש/ה: סטודנט/ית למשפטים עם זיקה למשב"ל (עודכן: 5.7)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1907759AR_1907759Wed, 05 Jul 2017 12:01:57 +0300<![CDATA[ליו"ר ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דרוש/ה סטודנט/ית (פורסם: 28.6)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1907757AR_1907757Wed, 05 Jul 2017 11:59:12 +0300<![CDATA[ליו"ר ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דרוש/ה סטודנט/ית (פורסם: 28.6)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1907756AR_1907756Wed, 05 Jul 2017 11:58:16 +0300<![CDATA[ללשכת המשנה לפרקליט המדינה (עיניינים פליליים) דרוש/ה סטודנט/ית (פורסם: 15.6)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1902407AR_1902407Fri, 16 Jun 2017 20:24:37 +0300<![CDATA[ללשכת המשנה לפרקליט המדינה (עיניינים פליליים) דרוש/ה סטודנט/ית (פורסם: 15.6)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1902406AR_1902406Fri, 16 Jun 2017 20:24:01 +0300<![CDATA[עזרת מחקר במחלקת המחקר של הרשות השופטת (פורסם: 4.6)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1897685AR_1897685Sun, 04 Jun 2017 21:31:54 +0300<![CDATA[עזרת מחקר במחלקת המחקר של הרשות השופטת (פורסם: 4.6)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1897683AR_1897683Sun, 04 Jun 2017 21:31:15 +0300<![CDATA[משרת סטודנט לועדה הגיאוגרפית של ירושלים במשרד הפנים (פורסם: 17.5)]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1889001AR_1889001Wed, 17 May 2017 09:06:52 +0300<![CDATA[נשף משפטים 2016!]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1662124AR_1662124Wed, 06 Jul 2016 10:30:30 +0300<![CDATA[לוח השמה - מעסיקים]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1662063AR_1662063Tue, 05 Jul 2016 22:06:25 +0300<![CDATA[מחברות בחינה אשכול ראשי]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1646720AR_1646720Wed, 01 Jun 2016 17:41:11 +0300<![CDATA[פורימשפטים התשע"ו]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1609771AR_1609771Sat, 02 Apr 2016 20:06:52 +0300<![CDATA[פאנל הודאות שווא 27.3.16]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1605684AR_1605684Mon, 28 Mar 2016 11:21:06 +0300<![CDATA[נציגי האגודה לפי קורסים]]>http://www.agudatmishpatim.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1574855AR_1574855Mon, 22 Feb 2016 13:47:53 +0200