אגודת הסטודנטים

למשפטים באוניבסיטה העברית

לוח השמה

לוח השמה - מעסיקים

הנחיות למעסיקים המעוניינים לפרסם בלוח ההשמה למשרות סטודנטיאליות

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA