שנתון אלטרנטיבי
פורסם: 15:23 (19/07/16) שמואל הורביץ
*שנתון אלטרנטיבי***
השנתון עבר שדרוג ע"י דוד אליצור david elitzur שעשה עבודה מדהימה וחידש לגמרי.
שאלון לדרג קורסים: https://goo.gl/UK1Aml
האתר החדש שהוא בנה שמציג את כל התוצאות:
גישה מהמחשב: https://goo.gl/rqujc5
גישה מהסמארטפון: https://goo.gl/dL1bCw

**אין קשר בין אגודת משפטים לבין השנתון האלטרנטיבי שנערך על-ידי סטודנטים עצמאים; אין האגודה לוקחת חלק פעיל בפרוייקט ואין לה קשר לתוכן; פרסום זה נעשה נטו לשירות ותועלת התלמידים מכיוון שמופץ באופן עצמאי בפייסבוק**