הנחיות למעסיקים המעוניינים לפרסם בלוח ההשמה למשרות סטודנטיאליות

שלום רב,בשעה טובה אגודת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים פתחה לוח השמה לסטודנטים למשפטים בפקולטה. סטודנטים: הנכם מוזמנים לצפות במשרות המתפרסמות באתר אגודת הסטודנטים למשפטים. כמו כן, הנכם מוזמנים לשלוח לנו הצעות למשרות כפי שנפרט להלן. מעסיקים: האגודה תפרסם ללא תשלום כל משרה בתחום המשפטי בתשלום. משרות שאינן משפטיות, כמו-גם הצעות להתנדבות, לא יפורסמו. יש לפרט במודעה: (1) מיקום העבודה; (2) שעות עבודה מצופות (גמיש, עבודה מהבית, מינימום שעות, כולל סופ"ש, מינימום בקרים וכיו"ב); (3) קהל יעד - האם ההצעה לסטודנטים בשנים א', ב' או ג' ומעלה; (4) תחום עיסוק המשרד / העבודה; (5) מה לשלוח (קו"ח, גליון ציונים, דוגמת כתיבה וכיו"ב) ולאן.כדאי לכלול גם תקציר בן שתי שורות של הצעת העבודה. *על המעסיק לעדכן אותנו כי המשרה אוישה, ולא המודעה תמחק תוך חודש קלנדרי* **האגודה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם הצעה מכל סיבה שהיא, ובפרט אם יתגלה כי המציע פגע בזכויותיו של סטודנט עובד או אם העסיק אותו בתחום שאינו משפטי** לפרסום הצעות עבודה נא לשלוח דוא"ל למנכ"ל האגודה (חגי): agudat_mishpatim@savion.huji.ac.il בברכת הצלחה לכולם,אגודת הסטודנטים למשפטים