תפקיד ועדת הביקורת

לאגודת הסטודנטים למשפטים ועדת ביקורת, מכוח סעיף 10 לתקנון האגודה ובכפוף לסעיף 30 לחוק העמותות, התש"ם-1980. ועדת הביקורת משקיפה על מועצת האגודה. היא בודקת את תקינות פעולות האגודה והתאמתן למטרות האגודה. כתובת הדואר האלקטרוני של האגודה פתוחה לקבל כל תלונה באשר לליקויים בהתנהלות האגודה ומוסדותיה. נושאים שכאלו ייבדקו ויובאו לידיעת מועצת האגודה, במקרה הצורך בעילום שם. Veadat.bikoret.law@gmail.com