בקובץ מפורטים נציגי האגודה לפי קורסים. במידה ואתם נזקקים לסיוע האגודה בנושא מסויים, אנא פנו לנציג הרלוונטי בלבד.

שיבוץ נציגי אגודה בקורסים התשעו.xlsx