האגודה קיבלה אישור ניהול תקין לשנת 2017 (ניתן לצפייה באתר רשם העמותות, בהמשך יפורסם כאן)

שנים רבות של ניהול לא תקין ברישומים של האגודה גרם לתקלות חוזרות ונשנות; לאחר עבודה מאומצת של חברי הועדה, אנחנו נכנסים לשנה"ל הקרובה מסודרים ומאושרים (תרתי משמע); למעוניינים - פרטים בקבצים המצורפים אישור ניהול תקין 2015.pdf אישור ניהול תקין 2016.pdf