תפקידים – אגודת הסטודנטים למשפטים תשע"ז רן הופמן - יו"ריעל היימן- סיו"ר כללית ומזכ"לית פורום היו"רים מאירה פרידמן - סיור אקדמי קרן סודרי - סיור חוץ גל אזרח - סיור חברתי מתן בורקס - ראש מערך הדוברותעדן ורנר - גזברית ונציגה אקדמית אניטה אגרונוב - נציגה אקדמית שנה א ורכזת מרתוניםאריאל מרנס – רכז נשף וחסויות ושת"פיםתמר מוזס - נציגה אקדמית שנה א ורכזת משלבים שקד כהן דרור- אחראי מועדון החתו"ל מתן לנקרי - רכז חברתי ונציג אקדמי ספיר קריקב - רכזת העשרה וכנסים אור ארבר- רכז התמחויות, נציג אקדמי וחבר במערך הדוברות איתן סיון - רכז אירועי מסיימים, נציג אקדמי וחבר במערך הדוברות עדי הירשקורן – נציגה אקדמית ורכזת יצוג הולם קרן בן הרוש - נציגת תואר מוסמך ורכזת העשרה וכנסים עדי דוידוביץ'- נציגת תואר קרימינולוגיה ארין נאשף – נציגת פורם שאיפות ורכזת חברתית חגי גומפרט- מנכל האגודה אליהו קפלן - ראש ועדת ביקורת ספיר פז - נציג ועדת ביקורת חנניה אקרמן - נציג ועדת ביקורת